Generalforsamling 2022 d. 6/3

Der indkaldes hermed til generalforsamling d. 6/3 -2022.
Er der indkomne forslag til vedtægts ændringer eller dagsorden skal de indleveres til formanden, skrifteligt, senest 3 uger inden generalforsamlingen.
For at have stemmeret skal du være betalende medlem i det indeværende år
Bestyrelsen sørger for forkost hvis generalforsamlingen foretages fysisk.
I tilfælde af nedlukning inden, afholdes generalforsamlingen online (yderligere info vil komme i det tilfælde).

https://fb.me/e/5X4V0t0wu

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Årsregnskab og godkendelse af dette.
4. Budget samt forslag til årets kontingent og vedtagelse af disse.
5. Foreningens mål, visioner og fokusområder for det kommende år bestemmes.
6. Indkomne forslag. (Se dokument om disse)
7. Valg af formand, hvis denne er på valg. (Ikke i år)
8. Valg af kasserer, hvis denne er på valg og revisor. (I år)
9. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter.
11. Evt.

Indkomne forslag til GF. 22:

Vedtægtsændringer
Af Bo T. Agger d. 13/07 – 2021
Afstemninger vedrørende personer, f.eks. ved valg af bestyrelsesmedlemmer, skal foregå anonymt.

Af Peter N. Mortensen d. 19/08 – 2021
Referater skal være tilgængelige for medlemmer på minimum en platform

Af Oscar Frederiksen d. 13/01 – 2022
Fjern krav om annoncering af generalforsamling på hjemmesiden.

Budget ændringer

Af Peter N. Mortensen d. 05/09-2021
Budget til PR og PR arrangementer ca. 2500 kr

Af Bo Agger d. 09/01 -2022
Der skal laves et budget til rengøring af klubben (klude til aftøring ved spildt maling, støvsuger, håndsprit og andre remedier til generel rengøring) eller eksternt rengøring købes.

Andre ændringer

Af Anne KJ og Ditte J 07/11- 2021
Efter hver generalforsamling oprettes der et arrangement udvalg som står for at organiserer og afholde arrangementer i klubben som ikke er gruppespecifikke.

Forklaring til ændring: Der skal oprettes et event udvalg som står for planlægning og det praktiske arbejde til ikke tematiserede events i klubben for et specifik del af klubben. Her menes der julefrokost, sommerfest, åbent hus og andre PR og klub arrangementer og ikke magic og brætspils events

Af Peter N. Mortensen d. 20/01 – 2022
Efter hver generalforsamling udnævnes der en PR ansvarlig. Ansvarsområderne for denne er at vedligeholde vores hjemmeside og aktivitet på sociale medier (bl.a. facebook og instagram).

Del dette indlæg med dine venner