Generalforsamling 5-3-2017

QuendiFærdig3-page-001

 

Generalforsamling 2017-03-05

Fremmødte 29                            Stemmeberettiget 25

 

1. valg af ordføre og referent.

Ordfører – René Baslev

Referent – Jon Svendsen

 

2. Bestyrelsen fortælling om året.

 • Bestyrelsens beretning V. Kim Houen
 • Hjemmeside kører – Problem med Spam v. login

Skal være primær informationskilde i stedet for FB

 • Onsdag ca. 20 medlemmer bl.a. 2 P&P hold

Tak til Karsten Prip for at tage sig af nye spillere

 • Generelt godt fremmøde om onsdagen
 • Investering i brætspil godt, velfungerende
 • Warhammer om torsdagen kører igen + terræn
 • Sommerfest & Julefrokost velfungerende
 • Live: opfølgning på sidste år, nye GM’er

Event på plejehjem. M.M. = Live Fortsætter

 • Nyt logo
 • Nye lokaler fra sommerferien i Dronningensgade
 • Kiosk: Kristian Prip & Sebastian Mejdahl har kørt kiosken godt og med overskud
 • Udvalg: Live GM’er

P&P René Rugholm

Tabletop Martin Kjærgaard

Brætspil Kim Houen

Magic Rasmus Grønkær

 • Børneattester = Kim
 • Bibliotek = Brætspil cafe i påsken

 

3. Regnskab

 • Revisorerklæring fremlagt og godkendt af bestyrelsen

Johnny Pedersen Gennemgår Regnskab. Regnskab vedlagt – Enstemmigt godkendt

Information om mobil pay ved danske bank forhåbentligt fra 12/3-17

 

4. Budget samt forslag til kontingent og vedtagelse af disse.

Budgetforslag

Johnny fremlægger to forslag. Bilag vedlagt

Forslag to vedtaget enstemmigt

 

   5.Indkomne forslag.

 

 • Jan Reinholt fremlægger forslag om medlemskort Pga. rabatordning i Dragonslair
 • Forslag til vedtægtsændringer bilag vedlagt

Lang diskussion om medlemskab

 

6.Valg af formand, hvis denne er på valg

 

Opstillede                      Kim Houen – enstemmigt valgt

 

7.Valg af kasserer og revisor, hvis disse er på valg.

 

Opstillede                     Rasmus Grønkjær – enstemmigt valgt

 

8. Valg af øvrig bestyrelse

 

Opstillede                     Bo Agger                                        20

Jens Peter Nielsen                     9

René Balslev                                 15

Kasper Stokbæk                         2

Blank                                              4

 

I alt                                                   50

 

9.Valg af suppleanter

 

Opstillede                     René Rugholm                             6

Allan Malka                                   4

Sheona Busk                                14

Kasper Felvang                            8

Sebastian Mejdahl                     14

Blank                                               4

 

I alt                                                   50

 

10. Evt.

 

 • 3D-printer: ikke stemning, drøftes senere på bestyrelsesmøde
 • Æresmedlemmer: diskussion om dette
 • Wi-fi: Kim forhører kommunen vedrørende de nye lokaler
 • Udvalg: Bestyrelsen anser dette som et fokus punkt for 2017 (mere samarbejde) hvem står for de enkelte udvalg og hvordan vælges de?
 • Projektør: Køb af projektør lægges ud til de enkelte udvalg
 • Ekstra generalforsamling Pga. kontingent (ungdoms kontingent)
 • Venskabsforeninger: Akastin. Bestyrelsen tager dette op.

 

 

Del dette indlæg med dine venner