Generalforsamling Quendi 6-3-2016

Generalforsamling Quendi 6-3-2016

Generalforsamling Quendi 6-3-2016

1. valg af ordføre og referent.

Ordføre: René Andersen
Referent: Jan

2. Bestyrelsen fortælling om året.

– Hjemmeside, gennem gang og fremtid, har mange muligheder og skal i brug, app´en taptalk vil blive
indført til hjemmesiden.
– Stadig under opbygning
– Kim holder en workshop om adgang og brugervenlighed
– Bifrost tilskud på 5000kr til brætspil
– Onsdag er der meget aktivet ( 35 deltager )
– Live, GM er under udskiftning
– Magic inviterer uge spiller giver resultat
– Warhammer fremgang med ildsjæle med super events
– Samarbejde med Frederikshavn rollespilsforening
– Fælles biotur, stor succes
– Klubben har snakket om klub T-shirts – ansigt udad til ved events og turneringer.
– Kulturhus inviterer os til et forventningsmøde, om det nye teater.

3. Regnskab:

– Godkendt med forbehold
– Live indtægter

4. Buget samt forslag til kontingent ændring 29.500kr. er godkendt.

– Live 5000kr
– Magic 3000kr
– Kiosk 5000kr
– Tabeltop 2000kr
– PR/Admin 10.000kr
– PnP 1000kr
– Sociale angementer 3500kr

5. Indkommende forslag

– Bakugan- skal det være en del af klubben, Magic vil tage ansvar med dette, bla. med lørdags intro.

6. valg af formand.

– Kim forsætter som formand da der ikke er valg i år

7. valg af Kasser og revisor.

– Johnny valgt som kasser
– Rasmus valgt som revisor

8. valg af øvrig bestyrelse.

– De opstillede samt antal stemmer

René: 12 ( næstformand )
Henrik T: 1
Jens-Peter: 11 ( Alm. Medlem )
Kasper: 5
Blank: 1
Total stemmer 30

9. Valg af suppleant.

– De opstillede og antal stemmer
Henrik T: 2
Kasper: 4
Bo: 8 ( valgt )
Blank: 1
Total stemmer: 15

10. Evt.

– Bygning, vi ved ikke om hvor længe vi kan blive i bygningen.
– Kiosk hjælp Kristian har spurgt efter flere hjælper / Ildsjæle til kørsel og handle ind.
– Logo, der er besluttet at vi vil se på et andet logo, forslag tilgår.
– Sociale arrangementer: Julecon / sommerfest – Kasser Johnny vil være toveholder.
– Live: få dem lokket hen i klubben, plakat via kasser
– Mad på kroen
– Gratis uddanelse af GM´er i Aalborg
– Stabilitet ved GM gruppen, møde med GM gruppen og bestyrrelsen.
– Frederiskshavn/ Knivholt
– Optimal GM gruppe 10 Personer, skal prøves og laves til 6 personer.

Del dette indlæg med dine venner